Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2014

from-silenthill
23:59
from-silenthill
23:53
from-silenthill
23:50
from-silenthill
23:48
from-silenthill
23:46
from-silenthill
23:44
Can you imagine dancing with these people?

jaiden-is-absolutely-flawless:

sweetbenedictscheekbones:

I mean really. 

Benedict:

image

Tom:

image

Martin:

image

Jared:

image

Jensen:

image

Misha:

image

image

you forgot Matt !!!

from-silenthill
23:35
from-silenthill
23:35
23:33
7970 aaf3
that’s not even a cat it’s like a bowling ball

from-silenthill
23:21
from-silenthill
23:08
from-silenthill
22:54
from-silenthill
22:30
Zajęcia z savoir-vivre'u. Prowadzi kobieta, wśród uczestników sami panowie.
Prowadząca zadaje pytanie:
- Jesteście na przyjęciu lub w restauracji. Musicie udać się w pewne ustronne miejsce. Jak usprawiedliwicie przed swoją towarzyszką tę chwilową nieobecność?
- Idę się wysikać - padła propozycja z sali.
- No niestety - odparła prowadząca - słowo "wysikać" może zostać uznane za prostackie i grubiańskie....
- Przepraszam, ale muszę udać się do ubikacji - zgłosił się inny uczestnik.
- No cóż - prowadząca na to - mówienie o ubikacji przy jedzeniu trudno zaliczyć do kanonów kultury. Może jakieś inne pomysły?
- Pani wybaczy - na to kolejny uczestnik - ale muszę udać się uścisnąć kogoś, kogo mam nadzieję przedstawić pani po kolacji.
from-silenthill
22:22
from-silenthill
22:21
from-silenthill
22:17

doctaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa:

that face spoke volumes to me

from-silenthill
22:01
from-silenthill
21:55
from-silenthill
21:52
from-silenthill
21:49
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl